• Bel ons : 010 212 27 71
 • E-mail: info@identalcare.nl
 • Identalcare Tandartspraktijk
 • Tarieven en Nota’s

  Wat kunt u van ons verwachten?

  Onze tandartspraktijk kiest ervoor kwalitatief hoogwaardige zorg aan te bieden en dit voor een uitstekende kwaliteit/prijs verhouding.

  Tarieven 2017

  Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. Je hebt op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien.

  De tandarts bepaalt in overleg met jou welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.

  De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2017.

  Rekening

  Na een behandeling of consult bij de tandarts ontvang je een factuur. Op de rekening kan de tandarts 2 soorten posten in rekening brengen. Eén voor de behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen, die elk een code hebben. En één voor de materiaal- en techniekkosten die sommige behandelingen met zich meebrengen.
  Op de rekening vind je alle verrichtingen van je behandeling aan de hand van codes terug. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart op de nota vermeld. Als je daarom vraagt, moet de tandarts de inkoopfactuur van de gefactureerde materialen en technieken overleggen.

  Betalen van de rekening

  De tandarts kan zijn patiënten op verschillende manieren om betaling vragen. Zo kan hij kan vragen om contante betaling na de behandeling en krijg je de rekening mee naar huis. Je kan dan zelf de gemaakte kosten declareren bij de zorgverzekeraar.
  De tandarts kan ook (eventueel via een factoringbedrijf) de rekening direct naar je zorgverzekeraar sturen. De zorgverzekeraar vordert dan het onverzekerde bedrag bij jou. Als je de rekening liever eerst thuis ontvangt, dan kan je dat aangeven bij je tandarts.

  Begroting

  Als je wil, kan je vooraf een begroting vragen bij de tandarts van de behandeling die hij voorstelt.

  Verwacht de tandarts dat de voorgestelde tandheelkundige ingreep meer dan 250 euro kost, dan is hij zelfs verplicht om een begroting te geven. En als er sprake is van materiaal- en techniekkosten dan staan die er ook op. Worden er techniekkosten gemaakt, maar ontbreekt het bedrag? Dan kan de behandelaar de kosten voor je navragen bij zijn tandtechnisch laboratorium of leverancier.

  Natuurlijk kan je bij vragen altijd de tandarts om een nadere toelichting vragen.

  Betalingstermijn

  De betalingstermijn staat vermeld op de rekening, maar ook in de betalingsvoorwaarden die je tandarts hanteert. Betaal je te laat, dan loop je de kans dat er incassokosten worden berekend.
  Als je het niet eens bent met de rekening, bespreek dit dan met je tandarts. Kom je samen niet tot een oplossing, dan kun je contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt.

  Hieronder vind je de volledige betalingsvoorwaarden van mondzorgpraktijken die bij de KNMT zijn aangesloten:

  Materiaal- en techniekkosten: hoe zit dat?

  Op de rekening van de tandarts kan het zijn dat er naast de behandelcode ook kosten voor materiaal- en techniek vermeld staat. Wanneer mag de tandarts deze materiaal- en techniekkosten doorberekenen en wat houden die kosten in?

  Wat zijn materiaal- en techniekkosten?

  Materiaal- en techniekkosten zijn kosten die de tandarts maakt bij bijvoorbeeld zijn leverancier of tandtechnisch laboratorium. De tandarts berekent precies de kosten door die hij ook zelf maakt. Met andere woorden: de tandarts mag geen winst maken op materiaal- en techniekkosten. Desgewenst kan de patiënt inzage krijgen in de (inkoop)factuur.

  Wanneer betaalt een patiënt voor materiaal en techniek?

  Bij onder andere kronen en bruggen, kunstgebitten en beugels worden materiaal- en techniekkosten berekend.

  Voor het plaatsen van een implantaat (kunstwortel) worden géén materiaal- en techniekkosten berekend. Maar voor hetgeen vervolgens óp het implantaat komt, bijvoorbeeld een kroon, worden wel weer materiaal- en techniekkosten gerekend.

  Bij gewone vullingen worden géén materiaal- en techniekkosten gerekend.

  Voor het gebruik van hulpmaterialen, zoals watten en gaasjes mogen geen kosten in rekening worden gebracht.

  Bij beugelbehandelingen worden er ook materiaal- en techniekkosten berekend. Dit kan de (uitneembare) beugel zelf zijn of de brackets (slotjes) en bogen die gebruikt worden bij het plaatsen van de beugel.

  Hoe kan een patiënt controleren of een tandarts materiaal- en techniekkosten mag rekenen?

  Behandelingen waarvoor materiaal- en techniekkosten berekend mogen worden, zijn te herkennen aan een * achter de behandelcode die bij de behandeling hoort. Patiënten kunnen aan de hand van de op de rekening vermelde codes controleren of er materialen en technieken in rekening mogen worden gebracht in het code-overzicht.

  Oneens met de rekening?

  Als je denkt dat er iets niet klopt aan de rekening van je tandarts, controleer deze dan aan de hand van de tariefcodes. En vraag je tandarts gerust om toelichting.

  De rekening mag 10 à 15% afwijken van de begroting, omdat er soms een verschil is tussen de voorgestelde behandeling en de uiteindelijk uitgevoerde behandeling. Als er tijdens de behandeling iets onverwachts gebeurd waardoor de kosten hoger worden, dan bespreekt de tandarts dit gelijk met je.

  Als je het niet eens bent met de nota is dat overigens geen reden om deze niet te betalen. Bespreek het daarom zo snel mogelijk met de tandarts. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het TIP. Zij kunnen met je meedenken en je zonodig informeren over vervolgstappen die je kunt nemen.

  Rekening betalen

  Het betalen van de nota van de tandarts kan op verschillende manieren. Tandartspraktijken kunnen hun eigen voorwaarden hanteren.

  De rekening gaat direct naar de zorgverzekeraar. Als er een eigen bijdrage voor de behandeling geldt of de behandeling valt buiten de vergoeding, dan incasseert de zorgverzekeraar dat bedrag bij jou. De zorgverzekeraar informeert je hier van te voren over.
  Als je de rekening liever eerst zelf ontvangt, geef dit dan aan bij je tandarts.

  Je ontvangt een rekening die je (deels) contant moet betalen, of per machtiging. Je kunt de rekening vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Als de kosten binnen de polisvoorwaarden vallen, keert de zorgverzekeraar aan jou uit.

  Je ontvangt een factuur thuis of per e-mail. Je kunt de rekening vervolgens indienen bij de zorgverzekeraar als je recht hebt op vergoeding uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering.

  Veel tandartsen dragen de zorg voor de rekening over aan een externe organisatie die is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties. Als jouw tandarts gebruik maakt van zo’n organisatie, ontvang je de rekening rechtstreeks van hen.

  Vergoeding

  De zorgverzekeraar vergoedt de nota aan je volgens de polisvoorwaarden van de zorgverzekering (basisverzekering voor kinderen of je aanvullende verzekering of tandartsverzekering). Afhankelijk van het soort verzekering kan er ook verschil in vergoeding zijn op basis van jouw keuze voor een zorgaanbieder (aangewezen door de zorgverzekeraar of niet).

  Tandartskosten aftrekken

  Als je kosten maakt voor zorg die je krijgt, dan mag je deze soms van de belasting aftrekken. Het gaat hierbij om zogenaamde specifieke zorgkosten. De kosten die je aan de tandarts of mondzorgverlener betaalt vallen hier ook onder.

  Voorwaarden

  Het moet gaan om specifieke zorgkosten die niet tot het basispakket van de basisverzekering behoren

  Het moet gaan om specifieke zorgkosten die je niet vergoed krijgt uit bijvoorbeeld een aanvullende verzekering, bijzondere bijstand of een andere bron

  Het totale bedrag dat je aan kosten voor specifieke zorg hebt gemaakt, komt uit boven een drempelbedrag (minimumbedrag)

  Hoe krijgt u aftrek voor zorgkosten?
  Om in aanmerking te komen voor de aftrek van specifieke zorgkosten voer je deze op bij je jaarlijkse belastingaangifte.

  Lees meer over de aftrek van specifieke zorgkosten bij de Belastingdienst

   

   

  Vragen over de rekening

  Heb je vragen over het betalen van de rekening, zoals bijvoorbeeld over kopienota’s, het treffen van betalingsregelingen, aanmaningen of herinneringen? Dan kun je terecht bij de contactpersoon die op de nota staat. Dit kan je tandarts zijn of een derde partij die de administratie voor jouw tandarts verzorgt. Meestal staat er op de rekening waar je terecht kunt voor meer informatie.

  Met inhoudelijke vragen over de tandartsrekening kan je ook terecht bij het TIP. De voorlichters van het TIP kunnen je bijvoorbeeld uitleg geven over de opbouw en codes  van de rekening. Ook kunnen zij je vertellen of het in rekening gebrachte bedrag juist is in verhouding tot het vastgestelde tarief.

  Bron: KNMT